Team

Projektet ”Faktaassistenten” drivs av en grupp forskare vid Avdelningen för journalistik vid Södertörns högskola, beläget i Flemingsberg i Huddinge kommun. Nedan följer en kort presentation av teamets medlemmar:

Gunnar Nygren
Projektledare

Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Han är framför allt specialiserad på lokaljournalistik, faktakontroll och verifiering, datajournalistik och professionella yrkesroller för journalister samt förändringar av journalistiska metoder. Han började sin karriär som journalist och gick över till akademisk verksamhet där han publicerat rikligt med bidrag om svensk såväl som utländsk journalistik.

E-post: gunnar.nygren@sh.se


Walid Al-Saqaf
Forskare och utvecklingsansvarig

Walid Al-Saqaf är lektor i medieteknik och journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm. Han har en kandidatexamen i datorteknik och doktorsexamen i medie- och kommunikationsstudier. Hans intressen handlar om medieteknik, faktakontroll, pressfrihet blockchain och internetstudier. Han började sin professionell karriär som journalist i sitt ursprungshemland Jemen och har sedan dess arbetat med journalistik och teknikprojekt av leverera sin dubbla kompetens inom mjukvaruutveckling och journalistik forskning.

E-post: walid.al-saqaf@sh.se


Urban Larssen
Forskare med kvalitativ/etnografisk inriktning

Urban Larssen är lektor i journalistik vid Södertörn Universitet. Han har lång erfarenhet av socialantropologi (medieantropologi) och har bl a studerat utvecklingen av journalistik i post-socialistiska Rumänien. Hans nuvarande intresseområde är bl a journalistik och integration och s k crossborder collaborative journalism.

E-post: urban.larssen@sh.se