Partner

Förutom Södertörns högskola har Faktaassistenten-projektet flera mediepartner kopplade till projektet och som utgör den främsta mottagaren av projektets olika aktiviteter. Dessa ges tidig tillgång till arbetsversionen av webbapplikation och får utbildning om hur tjänsten används för att stärka och snabba upp de dagliga verifieringsuppgifterna. Nedan presenteras dessa deltagande medieorganisationer (utan någon speciellt ordning):

Sveriges Television (SVT)

SVT

Sveriges Television AB (SVT) är Sveriges nationella offentliga och skattefinansierade TV-programföretag. Det drivs av en stiftelse med ledamöter som utses av den svenska regeringen. Licensmedlen tilldelas SVT av den svenska staten.


Sveriges Radio (SR)

SR

Sveriges Radio AB (SR) är ett svenskt stiftelseägt och skattefinansierat medieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst.


Dagens Nyheter (DN)

DN

Dagens Nyheter (DN) är en svensk dagstidning med huvudkontor i Stockholm.

Tidningen är bland de största i landet och betecknar sig som oberoende liberal.