Om oss

Faktaassistenten är ett Vinnova-finansierat projekt lett av Södertörn Universitetet. Det involverar flera svenska medieorganisationer som är angelägna om journalistikens framtid. Projektet startade i november 2017 med syfte att utveckla en webbapplikation för att stödja redaktionernas faktakontrollarbete och genom detta stärka förtroendet för den journalistiska nyhetsproduktionen.

Genom att utveckla webbapplikationen (som döptes till Faktaassistenten), syftar projektet till att hjälpa redaktioner att hitta balansen mellan snabb och trovärdig nyhetsproduktion i digitala plattformar. Med utgångspunkt i att trovärdighet är den grundläggande styrkan i journalistik introducerar projektet nya metoder och verktyg för att förbättra denna trovärdighet genom att göra faktakontrollen mer robust, effektiv och professionell.

Förbättra faktakontrollen på redaktionen

Faktaassistenten är utvecklad utifrån de verkliga behoven hos journalisterna och i nära samarbete med redaktörer hos de deltagande medieorganisationerna. Södertörns högskolas omfattande erfarenhet av forskning om redaktionella processer, medieteknik och datajournalistiska metoder är en viktig resurs i detta projekt. Förhoppningen är att den nya tjänsten som erbjuds via Faktaassistenten bidrar till att sätta en kvalitetsstandard för vad som krävs när det gäller verifiering i nyhetsproduktion för digitala plattformar, speciellt i samband med snabb och omfattande nyhetsrapportering av breaking news med koppling till terroristattacker och naturkatastrofer.

Projektets tidslinje

Projektet startade hösten 2017 och under våren 2018 utvärderades det redaktionella behovet i några svenska pressrum. Hösten 2018 fortsatte projektet med att bedöma de tekniska kraven för att utveckla en prototyp samt med att genomföra ett flertal workshops med journalister och redaktörer från deltagande medieorganisationer. Fokus under dessa workshops låg på faktakontroll av text, video och bilder samt utforskning av källor och media i ett digitalt medielandskap. Dessa workshops gav en mer fördjupad bild av behovet hos journalisterna och en förståelse för hur den nya webbapplikationen skulle kunna hjälpa dem i deras arbete. Utvecklingsfasen påbörjades därefter, med explicit fokus på själva applikationen, och fortsätter till slutet av 2019. Under den här fasen sker testning och utvärdering löpande och delvis i samarbete med journalister som ingår som testpiloter. Efter denna utvecklingsperiod period är verktyget tänkt att inkorporeras inte bara i dagligt arbete hos de medieorganisationer som ingår i projektet utan också utanför och inte minst som del av högre utbildning inom området faktagranskning.

Om Faktaassistenten som produkt

Faktaassistenten (Fact-check assistant app, FCA) är ett webb-baserat verktyg som tillåter medlemmar att lägga upp olika typer av underlag för faktagranskning och att genomföra dessa granskningar, dokumentera resultatet och producera omdömen. Det kan gälla påståenden, media eller källor. Tjänsten tillåter också att resurser läggs till som kan användas för att stödja faktagranskningsprocessen. Verktyget står i konstant utveckling med en fungerande alfa-version redan i testläge. Medlemmar av det konsortium som driver projektet är berättigade till egna konton för att öppna och använda verktyget. Om du tillhör någon av medlemsorganisationerna och vill använda versionen, kontakta gärna oss så kan ditt användande eventuellt ingå i den process av testning och feedback vi f n befinner oss i. Nedan finner du en kort video som introducerar verktyget. För mer information kan du komma åt källkoden och dokumentation tillgänglig via GitHub-arkivet.