Konferens i London om sanning och trovärdighet på nätet

Faktaassistentens utvecklare Walid Al-Saqaf deltog den 5 oktober i en konferens om sanning och trovärdighet på nätet, som genomfördes i London. Konferensen hette Truth and Trust Online (TTO) och han presenterade en poster om Blockchainprojektet ”Ursprungsmärkt journalistik”. Enligt arrangörerna var syftet med konferensen att organisera ett unikt samarbete mellan praktiker, tekniker, akademiker och plattformar, för att dela, diskutera och samarbeta kring användbara tekniska innovationer och forskning inom området.

Walid Al-Saqaf presenterade projektets poster på TTO’19 i London.

Vid postersessionen på konferensens andra dag, kom omkring 20 personer för att lyssna till presentationen av projektet. De har också uttryckt intresse att följa projektets utveckling framöver. Det är värt att notera att syftet var att hitta nya samarbetspartner och ta emot feedback som kan föra projektet framåt. Deltagarnas feedback kommer nu till nytta i projektets nästa fas som handlar om att bygga arkitektur och mjukvara under hösten.

För att se postern i full upplösning, klicka här.  here.

Konferensartikeln som postern bygger på, ingår i konferensens proceedings och kan nås här.  here.