Faktaassistenten ska användas för att bygga ett blockchain-baserat faktakollregister

Södertörns högskola och Lapidus Interaktives projekt ”Ursprungsmärkt journalistik” har nyligen fått ett utvecklingsbidrag från Vinnova inom temat Blockchain och Identitet. Bidraget på 1,8 miljoner SEK stöder skapandet av en prototyp för ett blockchain-baserat register över faktakontroller producerade av journalister från hela världen. Projektet, som kommer att pågå fram till december 2020, använder Faktaassistenten som ett av instrumenten för att underlätta skapandet av faktakontroller eftersom det hjälper till att effektivisera verifieringsprocessen. Dessa poster är avsedda att stödja journalister när det gäller att säkerställa faktakontroller och undvika felinformation.

Södertörns högskolas projektledare Malin Picha Edwardsson tillsammans med Faktaassistentens huvudutvecklare Walid Al-Saqaf har nyligen publicerat ett kapitel om användning av blockchain i journalistik i en bok av Routledge, där de hävdar att tekniken har potential att stödja journalistik under vissa förhållanden.